Invisalign -
Tandreglering

Nordic Dental - Logga
Invisalign - Logga

En mer diskret tandställning som inte kompromissar med resultatet. I händerna på våra tandläkare kan de flesta bett korrigeras på ett skonsamt sätt.

Boka en kostandsfri konsultation för värde av 1500 kr.

Boka här

Invisalign som behandlingsmetod använder sig av nästintill osynliga transparenta skenor som skräddarsys för dina tänder. De är formade på så sätt att dina tänder flyttas lite i taget. Metoden går ut på att din behandlare planerar din tandregleringsplan i förväg, digitalt. Utifrån denna plan tillverkar Invisalign en serie genomskinliga skenor. Skenorna du börjar med skiljer sig endast lite från hur dina tänder är placerade initialt och på så sätt utöver de en lätt kraft mot de tänder som avviker från sin ideala position. Efter 7 till 14 dagar (intervallerna anpassas individuellt) övergår du till nya skenor som skiljer sig ytterligare från de föregående. Behandlingarna delas på så sätt upp i mindre steg som är skonsamma mot tänder och tandkött för att minimera det obehag som annars brukar förknippas med tandreglering.

Processen fortsätter tills du tagit dig igenom hela serien av skenor och det önskade resultatet är uppnått. Kontroller sker regelbundet på kliniken. I de flesta fall behövs ytterligare skenor för efter korrigeringar och finjustering. Självklart ingår detta kostnadsfritt. Skenorna används under hela dygnet, natt som dag. När du äter, borstar tänderna eller använder tandtråd tar du ut dem. Det är enkelt att rengöra skenorna och du kan äta precis som vanligt.

Invisalign – smidig tandreglering

Vilka ungdomar får gratis tandställning?

Många undrar vad som krävs för att få kostnadsfri tandställning. En del ungdomar ser mycket fram emot att reglera tänderna och blir besvikna om de inte uppfyller kriterierna medan andra inte ens upplever att behöver tandställning fast de blir erbjudna det. Vi är alla olika och vår egen upplevelse av leendet och munnen spelar viss roll i hur urvalstandläkaren som arbetar på uppdrag av regionerna bedömer behovet av tandställning. Målet med den fria barn- och ungdomstandvården (upp till 23 år) är att man ska ha ett acceptabelt bett ur funktionellt och estetiskt perspektiv. Det finns dock ett antal kriterier som gör att man blir erbjuden kostnadsfri behandling. Man utgår här från Socialstyrelsens bedömningsgrunder för att säkerställa en rättvis bedömning. Här nedan listar vi exempel några på dessa:

Är du nyfiken på tandreglering eller känner du någon som skulle kunna vara det?

Boka här

Jag är vuxen. Kan Försäkringskassan rabattera min tandreglering?

Vuxna patienter som har lämnat den fria barn- och ungdomstandvården, det vill säga är äldre än 23 år är per automatik inskrivna i Försäkringskassan och erhåller statligt tandvårdsstöd. 

Bland annat innebär detta att man får bidrag för årliga undersökningar hos tandläkaren som är anslutna till Försäkringskassan. Bidraget är 300-600 kr/år beroende på ålder. Man har även ett så kallat högkostnadsskydd när man utför tandvård som till exempel lagningar, förebyggande insatser, tandborttagningar, tandersättningar mm.

4 fördelar med Invisalign tandställning

Är du under 23 år och blivit nekad kostnadsfri tandställning?

Eftersom alla som önskar det inte får kostnadsfri tandstensbehandling via regionen blir det en del ungdomar besvikna och ledsna. De flesta människor har inte optimala bett och tänder och sneda tänder och något avvikande bett hör till det fullt normala. Vi ser alla olika ut och på samma sätt är det med våra leenden. 

Skulle man falla utanför denna grupp på ca 20% som blir erbjudna fri behandling och ändå vilja ha hjälp finns möjligheten att bekosta behandlingen själv. På Nordic Dental erbjuder vi fasta priser för våra behandlingar till alla ungdomar upp till och med 24 år som blivit nekade kostnadsfri behandling. Nord Dental erbjuder Invisalign behandling med genomskinliga skenor till exakt samma låga pris. För 33900 kr? är leendet man är bekväm med inom räckhåll.

Få leendet du allltid drömt om med ett pris från:
33900 kr

Bästa råden om hur du behåller ditt tandregleringsresultat

Efter det att du investerat tid och ibland även pengar i ditt leende kan det kännas mycket tråkigt om resultatet skulle gå tillbaka eller inte längre vara lika bra efter något år. Därför erbjuder man alltid fixering
efter behandling, individuellt anpassad efter behov och förutsättningar. Fixeringen är nog så viktigt för behandlingens långsiktiga lyckande som själva regleringen och kan egentligen sägas vara det sista steget i en behandling. Tänder rör sig hela livet oavsett om man haft tandställning eller inte varför det är viktigt att man följer de rekommendationer man får för att behålla sitt resultat. 

Fixering med fastsittande metalltråd på framtändernas insida eller så kallad retainer är ett bra sätt för att få tänderna att stabiliseras i det nya läget. Denna metod kräver regelbundna kontroller hos din ordinarie tandläkare i samband med årliga undersökningar och att man snabbt åtgärdar eventuella fel för att tänderna inte ska hinna ändra läge. Under de första fem åren efter avslutad behandling är det mest kritiskt att retainern får sitta kvar. Fixering med avtagbar nattskena är ett bra alternativ när utrymme för metalltråd inte finns eller det av andra skäl bedöms bättre med den typen av fixering. En nattskena göra att du får kontrollen över din egen fixering och på sikt kan trappa ned användningen utan att riskera att oönskade tandrörelser inträffar. En nattskena möjliggör även optimal munhygien och lämpar sig om man bildar mycket tandsten. Första året bör du använda skenan varje natt, andra året varannan natt, tredje var tredje natt osv. Om skenan spänner mycket när du låtit bli att använda den en natt innebär det att tänderna rört sig. Du bör då återgå till att använda skenan varje natt. Rådgör alltid med din behandlare kring hur du bäst behåller ditt resultat!

Professionella tips om hur man behåller sina tänder friska under regleringen

Under en tandställningsbehandling utsätts tänderna och tandköttet för påfrestningar eftersom tänderna blir svårare att rengöra. Det är helt enkelt svårare att komma åt med tandställningen på plats. Man behöver därför dubbla tandborstningstiden för att hinna rengöra grundligt 2 x 2 blir istället 4 x 2 dvs fyra minuter två gånger dagligen. Det kan ofta vara bra att komplettera tandborstningen med speciella mellanrumsborstar och även fluorsköljning. En elektrisk tandborste med speciellt utformat borsthuvud för tandreglering kan underlätta men är ingen nödvändighet, det går utmärkt att borsta med vanlig tandborste om man använder sig av rätt teknik. I samband med att du får din tandställning kommer din behandlare att informera dig om hur du bäst håller rent kring just din tandställning. Om du har svårt att hålla rent riskerar du både missprydande fläckar på tänderna som
inte försvinner efter behandlingen och även blödande tandkött. Det är även lättare att få hål i tänderna om man inte sköter sin tandborstning under en tandregleringsbehandling. 

Som ett alternativ till konventionell tandställning finns även reglering med hjälp av genomskinliga plastskenor. Dessa tas ut enbart när man äter och borsta tänderna och man kan på så vis fortsätta rengöra tänderna precis som vanligt utan att riskera några skador på
tänderna och tandkött. Fråga din tandläkare om vilken behandlingsmetod som är lämplig för dig.

Tre myter om tandreglering med Invisalign

Många är idag intresserade av ”osynlig tandställning” som ett alternativ till ”räls” behandling för att justera tänderna. Man vill ha hjälp med att skaffa leendet man drömmer om men vill inte kännas vid det klassiska utseendet med tandställning. Som ett alternativ till traditionell tandreglering finns sedan ca. 20 år tillbaka aligners som till exempel Invisalign där tänderna stegvis flyttas till önskad position med en serie av genomskinliga plastskenor. Av många tandläkare framställs detta alternativ inte enbart som mer diskret men även enklare, smidigare och mer besvärsfritt. Som patient söker man efter det som är enklast och bäst och vi vill här lista de vanligaste myterna med Invisalign:

Tillfälligt erbjudande

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostandsfri konsultation.
Nordic Dental - Logga

Är du intresserad av kostnadsfri konsultation?

Är du intresserad av kostnadsfri konsultation?